Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝΝέα Δράση,
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους  έως 29 ετών


Κατάρτιση και Απασχόληση Ανέργων 18-29 ετών
                                           
·         Αν είσαι άνεργος/η και έχεις γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι και 31/12/1995
·         Αν είσαι απόφοιτος/ γυμνασίου, λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ
·         Αν είσαι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή συμμετέχεις  σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις


Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να καταρτιστεί και να απασχοληθεί, σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός σου, σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Δικαιούσαι να μετάσχεις σε πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών και τοποθέτησης σε εργασία, (Εργασιακή Εμπειρία) 5 μηνών.

Αμοιβή Ωφελούμενου αποφοίτου ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.700 ευρώ.

Αμοιβή Ωφελουμένου αποφοίτου Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2.400 ευρώ.

Έχεις την ευκαιρία μόνιμης απασχόλησης μέσω της επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών στις επιχειρήσεις,  που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας,  για ένα έτος.
Για τη συμμετοχή σου


                                           
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
(προέκταση Αγίων Πάντων – περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού)
Τηλ.  2310 511344, 2310 500246Συμπλήρωσε τώρα την αίτηση συμμετοχής σου και στείλε την στο email 

Διεκδίκησε το δικαίωμα σου για μια θέση εργασίας.


Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 511344/ 2310 500246
Δικαιολογητικά

ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Κάρτα ανεργίας
Πτυχίο (αντίγραφο)
Μεταπτυχιακό (αντίγραφο)
Εκκαθαριστικό οικ. έτος 2012 (ατομικό ή οικογενειακό)
Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
Αντίγραφο Προσωπικού Λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης

Υποχρεωτική – Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Αντίγραφο απολυτηρίου
Κάρτα ανεργίας
Εκκαθαριστικό οικ. έτος 2012 (ατομικό ή οικογενειακό)
Αντίγραφο Προσωπικού Λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης
    
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Ηλεκτρονική Μάθηση για ανέργους (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Άξονας 08,  Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 8 περιφέρειες Σύγκλισης»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κ.Ε.Κ. E.DIS.I.NET Α.Ε.E. θα υλοποιήσει, επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΑ
ΕΚΠ/ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΩΡΕΣ
Χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε)

Θεσσαλονίκη
80 (4 τμήματα των 20 ατόμων)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ- ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
100
Γιαννιτσά
40 (2 τμήματα των 20 ατόμων)
Καβάλα
60 (3 τμήματα των 20 ατόμων)

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν 30 ώρες συμβατικής κατάρτισης στην αίθουσα και 70 ώρες ασύγχρονης τηλε- κατάρτισης από οποιονδήποτε Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο .

Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στη χρήση  Η/Υ (Word, Excel, Internet, PowerPoint)

Τα Προγράμματα  απευθύνονται σε ανέργους /ες  εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. Στα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες το επίδομα είναι 3,00€  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής , στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ,  προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
q     Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ
q     Επικυρωμένο  Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ)
q     Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου
q     Πρόσφατη φωτογραφία
q     Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής  
                 (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – 
q     Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
q     A.Φ.Μ., . Α.Μ.Κ.Α .,   Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
q     Πιστοποιητικά Γνώσεων Ξένων Γλωσσών και Χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται στο Κ.Ε.Κ. E.DIS.I.NET,
Χ.ΠΙΨΟΥ 16, Θεσσαλονίκη,   ΤΗΛ. 2310511344, Fax: 2310 500246
Μπάφρας 14, Γιαννιτσά, ΤΗΛ. 2382083740, Fax: 2382021002
7ης Μεραρχίας 89Β, Καβάλα, ΤΗΛ. 2510247681, Fax: 2510247683
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget